Home

NetObjects Fusion Essentials
NetObjects Fusion Essentials
NetObjects Fusion Essentials

aGroFuture is actief in de precisielandbouw in Groningen sinds Mei 2014. We richten ons met name op het op duurzame wijze produceren van akkerbouw gewassen, in het bijzonder is er aandacht voor de pootaardappelteelt. Dit willen we ondermeer bereiken door de inzet van moderne GPS gestuurde appartuur en sensoren waarmee op plaats-specifieke wijze kan worden gewerkt.

aGrofuture is opgericht door 5 akkerbouwers uit het gebied en een agronome. Zo hebben wij de voeten in de praktijk en door de aanwezigheid van de agronome, een uitstekende theroretische ondersteuning.

Kijk voor onze meest actuele informatie op onze Facebook-pagina op :

https://www.facebook.com/pages/AGroFuture/286861484808941

e-mail ons via  info@agrofuture .

 

 

aGroFuture